Narvesen Tour (junior bredde)

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering - ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren.

Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer utvikles og koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud for alle kategorier spillere.

Narvesen Tour er åpne klubbturneringer for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region. Alle jenter og gutter i alderen 6-8 år, 9-12 år, 13-15 år og 16-19 år ønskes velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av nivå (handicap), tidligere turneringserfaring eller ambisjoner.

Du kan delta i så mange turneringer du vil og du kan delta i turneringer både i den regionen du bor eller hvor hjemmeklubben ligger, og i andre regioner.

Målene med Narvesen Tour er først og fremst å rekruttere flere jenter og gutter til turneringsspill, på tvers av klubbene, og å være møteplass hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. Turneringene kommer i tillegg til konkurranser i egen klubb, klubbmatcher og andre junioraktiviteter lokalt og regionalt.

Turneringene er inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og nivå. Det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset de ulike klassene. 

Larvik tilhører Region Sør som omfatter klubbeneVestfold og Telemark og i Agder, med unntak av Utsikten, Mandal og Sirdal.

Terminlisten koordineres av regionens turneringskoordinator i samarbeid med golfklubbene og Norges Golfforbund.

Vi anbefaler virkelig disse turneringene som en gøy måte for barn og ungdom å prøve seg i konkurranse 

For de yngste gjelder idrettens barnebestemmelser mht. rangering og premiering.

Terminlisten 2022
Alle Narvesen Tour i hvert turneringsområde har egne oppsett i GolfBox. Region Sør finner du - her. Følg også med på turneringsområdets Facebook-side hvor det gis info gjennom sesongen.
Narvesen Tour spilles på Larvik søndag 18. september.

Les mer på Norges Golfforbunds hjemmesider hvor du også finner konkurransebestemmelser og annen informasjon.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO