Narvesen Tour (junior bredde)

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering - ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren.

Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer utvikles og koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud for alle kategorier spillere.

Narvesen Tour er åpne klubbturneringer for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region. Alle jenter og gutter i alderen 6-8 år, 9-12 år, 13-15 år og 16-19 år ønskes velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av nivå (handicap), tidligere turneringserfaring eller ambisjoner.

Du kan delta i så mange turneringer du vil og du kan delta i turneringer både i den regioenen du bor eller hvor hjemmeklubben ligger, og i andre regioner.

Målene med Narvesen Tour er først og fremst å rekruttere flere jenter og gutter til turneringsspill, på tvers av klubbene, og å være møteplass hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. Turneringene kommer i tillegg til konkrranser i egen klubb, klubbmatcher og andre junioraktiviteter lokalt og regionalt.

Turneringene er inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og nivå. Det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset de ulike klassene. 

Larvik tilhører Sør-Østlandet som omfatter klubbeneVestfold, Telemark og Aust-Agder med tillegg av Kristiansand GK og Kongsberg GK.

Terminlisten koordineres av regionens turneringskoordinator i samarbeid med golfklubbene og Norges Golfforbund.

Det er en forutsetning at du (9 år og eldre) er medlem av golfklubben for å kunne melde seg . Juniorkomiteen ordner etter beste evne med samkjøring til turneringene. Vi anbefaler virkelig disse turneringene som en gøy måte for barn og ungdom å prøve seg i konkurranse 

For de yngste gjelder idrettens barnebestemmelser mht. rangering og premiering.

Terminlisten 2019
Alle Narvesen Tour i hvert turneringsområde har egne oppsett i GolfBox. Sør-Østlandet finner du - her. Følg også med på turneringsområdets Facebook-side hvor det gis info gjennom sesongen.
Narvesen Tour spilles på Larvik 18. mai.

Les mer på Norges Golfforbunds hjemmesider hvor du også finner konkurransebestemmelser og annen informasjon.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO