Turneringskomitéen

Leder Ubesatt Tlf. xxx xx xxx

Turneringskomiteen har det faglige ansvaret for all turneringsvirksomhet i regi av golfklubben.
Komiteen skal bistå til økt deltagelse på turneringene, god trivsel blant deltagerne og god gjennomføring av turneringene.

Komiteen fastsetter sesongens turneringsprogram hvor det tilstrebes å tilby turneringer med ulike spilleformer og spilletyper. Turneringene er for alle golfere - fra de som nettopp har gjennomført VTG-kurs og har handicap 54 til elitespillere.

Larvik Cup er klubbens single matchspillkonkurranse som spilles gjennom hele sesongen med start medio mai til finalematchen i september. Informasjon om 2018-turneringen.

Klubbturneringene - unntatt klubbmesterskapene, Larvik Cup og Pro's Challenge - er åpne også for gjestespillere. Gjeldende greenfee betales av gjestespillere i tillegg til startkontingenten. Medlemmer av klubber hvor vi har samarbeidsavtale 2018 betaler den greenfee (og startkontingent) som gjelder for turneringens startstidspunkt.

Påmeldinger skjer elektronisk direkte i GolfBox. Det vil i 2018 ikke være mulig å melde seg på turneringer på liste i klubbhuset.
Påmeldingsfrist til fredags- og weekendturneringer er til vanlig onsdag kl 1600 i turneringsuken. Påmeldingsfristen for den enkelte turnering fremkommer sammen med informasjon om turneringen. 

Turneringsprogrammet 2018 - last ned pdf-fil.
Følg turneringene i GolfBox
Spillerinfo matchspill Larvik Cup 2018 - last ned pdf-fil.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO