Klubbens ledere

1989-1992   Tore Schrøder
1992-1995 Stein S. Gundersen
1995-1996 Gunnar Thoresen jr.
1996-2001 Jon Kåre Brekke
2001-2003 Alf K. Lundh
2003-2004 Jacob Berger
2004-2007 Jan Fronth-Pedersen
2007-2008 Odd Chr. Urdal
2008-2010 Rolf Chr. T. Nielsen
2010-2015 Alf K. Lundh
2015-2016 Terje Antonsen
2016-2019 Jon Kåre Brekke
2019-2021 Jon Ivar Bakk
2021- Morten Daae-Johansen

LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO