Æresmedlemmer

Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utdeles til medlemmer som har gjort en høyst ekstraordinær innsats for Larvik Golfklubb.

Scilla T. Hokholt 2014
Stein Jodal 2019

LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO