Spillehandicaptabell (hcp 37-54)

Når man har gjennomført og fått godkjent nybegynneropplæringen ”Veien til Golf” og i tillegg har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund, tildeles man automatisk handicap 54. Handicap i intervallet 37-54 er fom. 2016 offisielt handicap og utgjør kategori 6 i handicapsystemet.

Formålet med handicap i kategori 6 er å kunne registrere resultater og følge forbedringer i spillet fra man er nybegynner. Handicap i kategori 6 starter på 54 og går ned til 37. Handicapet uttrykkes i heltall og justering foretas med hele slag, kun nedover. 

Metodene for å justere handicap i kategori 6 er lik de metodene man benytter for å justere EGA handicap på lavere nivåer. Handicaptellende runder registreres i handicapregisteret (GolfBox).

Spillehandicapet er det antall handicapslag en spiller får eller gir ved spill over 18 hull fra et bestemt utslagssted på en bestemt bane. 

Spillehandicap beregnes på følgende måte:

Man leser av spillehandicapet for en spiller med handicap 36,0 på spillehandicaptabellen. Spillehandicapet for en spiller i kategori6 blir differansen mellom spillehandicapet og 36 (tallet 36), som legges til/trekkes fra handicap.

Eksempel: En spiller med handicap 43 leser av spillehandicaptabellen at en spiller med handicap 36,0 får spillehandicap 43. Differansen er da +7 (43-36).

Spillehandicap for denne spilleren (i kategori 6) med handicap 43 blir:
handicap 43 +7 = 50.

Man kan også lese av spillehandicap på en egen tabell - som vist ovenfor - som er oppslått ved greenfeekassen og ved Gobex-kiosken.

Dersom det spilles 9 hull blir spillehandicapet halvparten av spillehandicapet ved 18 hull. Vanlige avrundningsregler benyttes (0,5 rundes av oppover).

Justering av handicap

Resultatet fra runden skal omregnes til Stableford-poeng. Nedjustering av handicap skal alltid foretas når Stablefordresultatet er 37 poeng eller mer, forutsatt at runden oppfyller handicaptellende forhold.

Handicapet senkes med like mange enheter (slag) som man har oppnådd poeng over 36. Et handicap i kategori 6 (handicap 37 - 54) kan aldri justeres opp, uansett resultat.

Eksempel: En spiller med handicap 48 fikk 39 Stableford poeng. Handicapet skal da reduseres med 3 (39 poeng -36), til 45 (48-3).


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO