Lokale regler 2021

Følgende lokale regler (inkl. koronarelatert modifiseringer) gjelder for daglig spill på Fritzøe Gård Golfbane / Larvik Golfklubb. 
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Larvik GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 14 er hull 13, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 14. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Skader i bunker forårsaket av rennende vann.
 4. Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c og d.

Uflyttbare hindringer

 1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt.

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Caddieforbud (H-1)

Regel 10.3a er modifisert på denne måten: En spiller må ikke ha caddie under runden.
For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert. Straff for brudd på lokal regel:
Spilleren får den generelle straffen for hvert hull hvor han eller hun har fått hjelp av en caddie.
Hvis bruddet skjer eller fortsetter mellom to hull, får spilleren den generelle straffen på det neste hullet.

Begrensning for når slag slått fra puttinggreenen må bli spilt på nytt etter unntak 2 til regel 11.1b (D-7)

Unntak til regel 11.1b gjelder, unntatt når en ball spill fra puttinggreenen ved et uhell treffer:

 • Spilleren,
 • Køllen spilleren brukte for å slå slaget, eller
 • Et dyr definert som en løs naturgjenstand (som er mark, insekter og lignende dyr som enkelt kan bli fjernet)

Slaget teller og ballen må bli spilt som den ligger.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill - Tap av hull. Slagspill - To slag.

Informasjon:

150-meters merker - sorte og gule staker.
Avstandsangivelser (skåler) på fairway - hvite - 200 m., gule - 150 m. og røde - 100 m.
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen.

Les gjerne de lokale reglene - de kan hjelpe deg i ditt spill! Last de gjerne ned - her.

God runde!

Oppdatert 14. juni 2021 (1. januar 2021 med Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og turneringer)

 • Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert i hullet bør spilleren bruke en kølle.
 • Modifikasjoner av hull. Hullet er grunnere og ballen faller ikke helt ned i bunnen av hullet.
 • Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet under greenens overflate anses ballen å være hullet ut, selv om ikke hele ballen er under greenens overflate.
 • Lokal regel om ballplassering i bunker - gjelder ikke. Raker er plassert ut i bunkerne.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO