Lokale regler 2022

Lokale regler gjelder for daglig spill på Fritzøe Gård Golfbane / Larvik Golfklubb. 
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Larvik GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 8 er hull 9, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull 14 er hull 13, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 8 og spill av hull 14. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Skader i bunker forårsaket av rennende vann.
 4. Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c og d.
a. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Uflyttbare hindringer

 1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt.

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Ballplassering (E-3)

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Begrensning for når slag slått fra puttinggreenen må bli spilt på nytt etter unntak 2 til regel 11.1b (D-7)

Unntak til regel 11.1b gjelder, unntatt når en ball spill fra puttinggreenen ved et uhell treffer:

 • Spilleren,
 • Køllen spilleren brukte for å slå slaget, eller
 • Et dyr definert som en løs naturgjenstand (som er mark, insekter og lignende dyr som enkelt kan bli fjernet)

Slaget teller og ballen må bli spilt som den ligger.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill - Tap av hull. Slagspill - To slag.

Informasjon:

150-meters merker - sorte og gule staker.
Avstandsangivelser (skåler) på fairway - hvite - 200 m., gule - 150 m. og røde - 100 m.
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen.

Les gjerne de lokale reglene - de kan hjelpe deg i ditt spill! Last de gjerne ned - her.

God runde!

Oppdatert 18. oktober 2022