Lokale regler 2020

Følgende lokale regler (inkl. korona relatert modifiseringer) gjelder for daglig spill på Fritzøe Gård Golfbane / Larvik Golfklubb. 
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Larvik GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)

Utenfor banen er definert av:

  • Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 14 er hull 13, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 14. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

  1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c og d.

Uflyttbare hindringer

  1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. Anvisningsskilt.

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill - Tap av hull. Slagspill - To slag.

Informasjon:

150-meters merker - sorte og gule staker.
Avstandsangivelser (skåler) på fairway - hvite - 200 m., gule - 150 m. og røde - 100 m.
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen.

Les gjerne de lokale reglene - de kan hjelpe deg i ditt spill! Last de gjerne ned - her.

God runde!

Oppdatert 1. juli 2020 (24. juni med Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og klubbturneringer)


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO