Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023

Ordinært årsmøtet 2023 ble gjennomført 16. mars på Quality Hotel Grand Larvik med 50 medlemmer til stede.

Det var ikke meldt inn saker fra medlemmene for diskusjon og avstemning slik at årsmøtet behandlet de sakene som hvert årsmøte behandler. Alle forslagene til vedtak ble vedtatt.

Det ble endringer i styret, da bl.a. flerårig styreleder Morten Daae-Johansen og nestleder Espen Tollevik ikke tok gjenvalg.

Nytt styre er nå

  • Leder Geir Abel Ringdal (valgt for ett år i 2023).
  • Nestleder Lise Dean (valgt for to år i 2023).
  • Styremedlem Jørgen Samuelsen (valgt for ett år i 2023).
  • Styremedlem Grete Larsen Telle (valgt for to år i 2023).
  • Styremedlem Hanne Røsjordet (valgt for to år i 2022).
  • 1. varamedlem Anders Engeland Kristiansen (valgt for 2 år i 2023).
  • 2. varamedlem Tone Dahle (valgt for to år i 2022).

Ny leder av valgkomiteen er Morten Daae-Johansen og leder av kontrollutvalget Carl-Otto Rasmussen.

Protokollen er lagt ut på hjemmesiden med saksdokumenter.