Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023

Larvik Golfklubb (LGK) avholder fysisk årsmøte torsdag 16. mars 2023 kl. 1800 på Quality Hotel Grand Larvik.

Registrering av deltakende medlemmer fra kl. 1730.

Alle som ønsker å delta på dette ordinære årsmøte bes om å registrere seg snarest og innen 15. mars kl. 2359. Registreringer skjer i GolfBox / Turnering - meld deg på her. På mobil - Trykk "hamburgeren"/3 vannrette streker og deretter påmelding nederst i menyen som kommer opp.
Forhåndsregistreringen er for å se behovet for lokaler etc. Et medlem kan møte på årsmøte uten denne forhåndsregistreringen, men en forhåndspåmelding vil hjelpe klubben med gjennomføringen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må du ha vært medlem av Larvik Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser til Larvik Golfklubb - inklusiv medlemskontingent for 2023 som har forfall før årsmøtet.
For arbeidstakere gjelder egne bestemmelser. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 
Det kan ikke stemmes på vegne av andre.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Larvik Golfklubbs lov (§ 5 / NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7). Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lov § 10.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter, bl.a. årsrapport til årsmøtet i LGK vil du finne på denne hjemmesiden (for nedlasting). Årsrapporten ble oppdatert med kontrollutvalgets rapport mandag 13. mars.
Det vil ikke være kopi av saksdokumenter/årsrapport for utdeling på årsmøtet.

  • Saksdokumenter - last ned
  • Årsrapport 2022 - last ned (oppdatert 13. mars med kontrollutvalgets rapport)