• Simulatorsenter vedtatt
  • Simulatorsenter vedtatt
  • Simulatorsenter vedtatt

Simulatorsenter vedtatt

Det ekstraordinære årsmøtet i golfklubben stemte for styrets forslag om å etablere simulatorsenter på Fritzøe Gård Golfbane/Larvik Golf.
39 medlemmer møtte opp på Quality Hotel Grand Larvik hvor de fikk et godt innblikk i både internasjonale og nasjonale golftrender, hva et simulatorsenter gir av muligheter for satsning, trening, helårssenter, sosial møteplass mv., og prosjektgruppens forretningsplan. Det var mange spørsmål fra medlemmene.
I løpet av våren må finansieringen på plass - en mulighet for medlemmer, gjester, samarbeidspartnere og næringslivet. Blir du med? Meld din interesse - her.
Årsmøtets vedtak:
  • Ekstraordinært årsmøte godkjenner investeringen for å etablere simulatorsenter på Fritzøe Gård Golfbane/Larvik GK som beskrevet i forretningsplanen. Investeringen er pålydende 2,5 mill. kr som finansieres gjennom medlemslån på minimum kr 1 350 000 og resterende som banklån.
  • Medlemslånet på minimum kr 1 350 000 skal tegnes innen 27. mars 2023.
  • Styret gis fullmakt til å forlenge tegningsfristen for medlemslånet til 1. mai 2023.
  • Styret gis fullmakt til å fastsette innbetalingsfristen på medlemslånet.
  • Medlemslånet skal innbetales som kontantinnskudd.
  • Styret gis fullmakt til å inngå leieavtale med fremtidig eier av bygget.
  • Styret gis fullmakt til å inngå avtale om lån med banken.