• Simulatorsenter
  • Simulatorsenter

Simulatorsenter

Klubben gjennomførte i slutten av november et informasjonsmøte om et planlagt simulatorsenter på golfanlegget. Ca. 50 medlemmer møtte opp for å høre styrets planer om et slikt senter.

Simulatorsenteret planlegges med 4-5 Trackman-simulatorer i et nybygg ved klubbhuset. Senteret vil være et løft for LGK både sosialt og sportslig og vil gi medlemmene et helårstilbud.

Det var spørsmål om lokaliseringen av bygget. Dette planlegges mellom den steinlagte uteplassen og golfbilene/scorekortmottaket. Se vedlagt skisse. Bygget vil være på 14m x 21m (294 m2).

Simulatorene vil oppta halvparten av arealet. Resterende vil bli benyttet til sosialt område, som kan være et mindre puttingområde, plass for enkel styrketrening hvor lette manualer, strikk og matter vil være tilgjengelig. Sittegrupper med TV er også en mulighet.

Det arbeides med å ha ulik informasjon bl.a. en forretningsplan for simulatorsenteret/innendørs treningssenter tilgjengelig for medlemmene i forkant av et ekstraordinært årsmøte i januar/februar. Et ekstraordinært årsmøte er nødvendig for at medlemmenes skal gi sin støtte til at styret får de nødvendige rammer til bl.a. klubbens anskaffelse av innredning og simulatorer. Klubben skal ikke reise bygget.

Informasjonen både i forkant av det ekstraordinære årsmøtet og på dette møtet vil gi mer klarhet og illustrasjoner av planene.

Et ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers frist. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. Det ekstraordinære årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket (styrets vedtak om ekstraordinært årsmøte).

Det forutsettes at senteret ikke skal gi økte kostnader for golfspillerne.