Midlertidig lokal regel

Midlertidig lokal regel

Ny midlertidig lokal regel for spill på seasidebanen gjeldende fra 18. oktober.

Ballplassering (E-3)

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Hva er generelt område?
Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) Utslagsområdet spilleren må spille fra ved start av hullet han eller hun spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere, og (4) puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Det generelle området inkluderer:

  • Alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og
  • Alle feil greener.

Lokale regler finner du - her eller ved å skanne QR-koden på scorekortet.