Golfspillerens GolfBox

Golfspillerens GolfBox

Golfspillerens GolfBox - NYTT og MODERNE - men ellers det samme!

Den nye GolfBox spiller lanseres tirsdag 16. august 2022.

Til deg, spilleren som er vant til å bruke GolfBox, har GolfBox AS nå laget en ny og moderne versjon av løsningen, med ny teknologi som er skalerbar til alle enheter, både liggende og stående.

Funksjonene er de samme. Det er ikke kommet nye. Men opplevelsen er ny og moderne og teknologien bak er ny.

Den nye teknologien gjør det lettere å legge til, endre og tilpasse nye funksjoner fremover.

Den nye løsningen kommer også på sikt til å erstatte den eksisterende Appen på de fleste områder, og registrering av score kommer f.eks. til å benytte samme teknologi, som dere kjenner fra turneringsmodulen.

GolfBox håper at du som bruker, vil ta godt imot den nye løsningen.

Husk: Funksjonene i GolfBox er de samme, bare i nytt design som er tilpasset slik at det passer alle enheter, både liggende og stående.