Annen innkjøring

Annen innkjøring

Etter planen vil seasidebanen åpne for golfspill mandag etter Stavernfestivalen. Korthullsbanen og rangen er fortsatt stengt.

Merk deg at inntil videre vil det IKKE være den vanlige innkjøringen fra Stavernsveien ved Plantasjen. Da kommer du inn i anleggsområdet for nedriggingen av festivalen, og du forsinker deres arbeid med å gi oss tilbake banene og rangen.

Vennligst kjør inn fra Ullebergveien, ved green 13 / utslag 14 - omtrent der campen har vært under festivalen. Kjør pent og rolig gjennom banen og parker på området ved paddelen og øvningsgreenen. Vi har fortsatt begrenset med p-plasser til vi får tilbake våre parkeringsområder. Vi kjører ut igjen den samme veien.