Tiden utnyttes

Banemannskapene benytter tiden godt med tidkrevende arbeid mens seasidebanen er stengt under festivaldagene slik at banen er i topp stand etter festivalen.
Greener luftes med Air2g2. Utslagssteder vertikalskjæres og dresses.

LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO