Festival og golf

Stavernfestivalen er tilbake på Fritzøe Gård etter et opphold i pandemitider. Årets festival går av stabelen torsdag 7. - lørdag 10. juli på bl.a. drivingrange-området mm.

I år vil du som golfspiller bli berørt av dette. Informasjonen nedenfor kan bli endret, men slik vi ser det onsdag 6. er nevnt her.

Drivingrangen og treningsområder rundt - stengt.
Den åpner så raskt festivalområdet er ryddet - noen dager etter festivalslutt. Vi kan dessverre ikke tilby en provisorisk range.

Korthullsbanen (KHB) - stengt. 
Medlemmer med spillerett på kortullsbanen kan i perioden KHB er stengt spille 9 hull gratis på seasidebanen. Bestilling av starttid som vanlig i GolfBox.

Seasidebanen (18-hullsbanen) er stengt under selve festivalen - torsdag 7. - tom. lørdag 10. juli og til området er ryddet. Vi antar åpning ila. mandag 12. Utover dette bestiller du din starttid i GolfBox som vanlig. Og du - husk å bli registrert i Proshop/Servicepunkt før du går ut.

Endret kjøremønster - følg skiltingen. Fra onsdag 6. kveld og tom søndag er det ingen adgang/innkjøring til golfanlegget.
Innkjøringen fra Plantasjen (R 301 / Stavernsveien) er stengt fra mandag 4. Videre er det i år også være stengt inn Fv 59 (Lillejordet). Det er innkjøring via rundkjøringen på Holmejordet (ved Coop Extra / Rema 1000) - nærmere Stavern.

Merk at det er en annen innkjøring i år enn tidligere år.

Følg skiltingen fra rundkjøringen ved Holmejordet.Parkering skjer på anvist plass. Det er dessverre ikke mange p-plasser. Har du mulighet til å samkjøre med en golfvenn - gjør gjerne dette, da parkerings-kapasiteten er meget begrenset.

Klubbhuset / proshop er stengt tom. søndag 11.

Kafé - stengt fom onsdag 6. juli.

Og følg med på våre Facebook-sider og hjemmeside (larvikgolf.no) for informasjon og nyheter.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO