Rangen stengt

Driving rangen er stengt torsdag 19. mai da det skal utføres gjennomføres diverse arbeide på rangen og områdene omkring. 


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO