Dugnad - bunkerkanter

Vi har behov for hjelp fra våre medlemmer for å skjære bunkerkanter - i første omgang på greenbunkerne. Det er 35 greenbunkere. Banemannskapene har satt i gang arbeidet, men det er et sterkt behov for dugnadsinnsats fra medlemmene.

Damekomiteen oppfordrer spillere til å bidra på dugnaden, og det blir ikke damedagsspill onsdag 4. mai.

Vi har pga. koronarestriksjoner ikke hatt dugnad de siste sesongene, og vi håper derfor flest mulige er fulle av energi og er klare for å delta på disse dugnadene?
Vi har foreløpig satt av

  1. mandag 2. mai kl. 1700-2000 for hullene 1-9 og
  2. onsdag 4. mai kl. 1700-2000 for hullene 10-18.

De aktuelle sløyfene er stengt for spill mens arbeidet pågår. Mandag 2. mai er hullene 1-9 stengt for spill hele dagen da det også skal gjøres annet banearbeid rundt dammene.

Vennligst meld deg på via vårt skjema slik at det vil bli lettere å planlegge arbeidet for de ansatte.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO