Årsmøtet - 28. februar

Sett av datoen for årets årsmøte - mandag 28. februar med start kl. 1900.

Årets møte vil som årsmøtet for 2021 finne sted digitalt. Innkalling og nærmere informasjon om innsending av saker, påmelding etc. kommer senere.
Styrets innkalling kommer senest fredag 28. januar på klubbens hjemmesider og i nyhetsbrev til klubbens medlemmer.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO