Revidert lov LGK

Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett gjeldende fra 1. januar 2022. Alle idrettslag er forpliktet til å følge NIFs lover, og må derfor revidere sine laglover for å sikre at de nye lovbestemmelsene er hensyntatt.  Ny revidert lov for Larvik Golfklubb ble vedtatt av LGKs styre 10. januar 2022. Den reviderte loven trer i kraft fra samme dato.

LGKs gjeldende lov kan du laste ned (pdf-format) - her.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO