Lokale regler

Ny midlertidig lokal regel for spill på seasidebanen.

Rengjøre ball (E-2) 
Når en spillers ball ligger i det generelle området kan ballen markeres, løftes, rengjøres og plasseres tilbake uten straff.

Altså ikke ballplassering, men marker, løft, rengjør og plasser tilbake.

Hva er generelt område?
Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) Utslagsområdet spilleren må spille fra ved start av hullet han eller hun spiller, (2) alle  straffeområder, (3) alle bunkere, og (4) puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Det generelle området inkluderer:

  • Alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og
  • Alle feil greener.

Lokale regler finner du - her eller ved å skanne QR-koden på scorekortet.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO