Samarbeidsvinner

Jarle S. Johannessen er vinner av årets Samarbeidsmesterskap, Fritzøe Gård Corporate Championship som har blitt spilt siden 2003.

Takk til alle deltagende samarbeidspartnere.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO