KM damer & herrer

Det er egne lokale regler for årets KM som avviker fra klubbens lokale regler for annet spill. 

Lokale regler for KM kan du laste ned - her. Disse kan bli oppdatert under mesterskapet (gjeldende fra neste runde). Starter vil i så fall informere om dette.

Merk deg at for spill under klubbmesterskapet gjelder

  • Flagget kan tas ut av hullet. På hvert hull kan én av spillerne i hver gruppe ta flaggstangen ut av hullet ved å benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer direkte berøring av flaggstangen. Den samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand.
    Å gjennomføre dette med den hånden som har hanske og ikke benytte et håndkle etc. er ikke tilstrekkelig.
  • Hullkoppene tilbakeføres til det normale, dvs. ingen oppbygging i bunnen av hullkoppen.
  • Caddie kan benyttes. 
    Det er i klubbens lokale regler caddieforbud, men dette tillates under KM.

Det utleveres scorekort ved registreringen i proshop/servicepunkt som den enkelte spiller beholder selv og fører score på under runden (i tillegg til elektronisk registrerering med scoreinntasting på mobil - som under dame-, herre- og seniordagene).
Spillerne leser opp sin score i scorekortmottaket (boden ved hull 8) under "overvåking" av markøren, markør samtykker muntlig og spilleren signerer sitt scorekort som innleveres. Scorekortene skal altså ikke bytte hånd fra de er utlevert i proshopen til de er innlevert i scorekortmottaket.

Det vil ikke bli vist resultater på skjermer i klubbhuset da dette medfører ansamling av spillere og/eller publikum. Hullscore og resultater vises på nettet - som kan vises på den enkeltes telefon.

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (ikke reis fra område med mye smitte til område med mindre smitte, vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Lykke til!


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO