Mandagsscramble

Ny golfer? Tatt VTG-kurs i det siste? Eller ikke kommet ordentlig i gang med golf'en?

Hver mandag kl. 1645 (fra 21. juni) møtes vi utenfor klubbhuset hvor vi holder den kjente avstanden til de andre, for kaffe og 9-hulls scramblearrangement.

Under kaffen treffer du dine partnere for dagens arrangement. Bli med på et ufarlig arrangement - møt nye medlemmer og "gå" en 9-hullsrunde.

Mandagsscramble gjennomføres i samsvar med de gjeldende smittevernbestemmelser - og vi følger NGFs oppfordringer som vi ber deg lese før du tar turen til golfbanen.


Scramble
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.

LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO