Korthullsbanen åpen

Korthullsbanen er åpen - kun for medlemmer og med tidsbestilling.

Korthullsbanen åpnet tirsdag 30. mars for medlemmers spill av selskapsrunder og med starttidsbestilling i GolfBox hele dagen. Det er ingen ballrenne! Tidsbestilling kan ikke skje ved å ringe inn - proshopen er stengt.
Følg med da det kan komme endringer som iverksettes raskt.

Det er startintervaller på 10 minutter. Skal du spille flere runder over 9 hull, så må du bestille en starttid for hver 9-hullsrunde. Du skal ikke bekrefte din starttid i proshopen da den er stengt. Men vennligst slett din bestilte starttid om du ikke skal spille. En golfvenn venter på ledige starttider.

Du kan bestille tid for de to nærmeste dagene og inntil 5 - fem - runder over 9 hull ila. en to-dagers periode.

Du kan møte opp på anlegget/parkeringen inntil 15 minutter før din starttid og skal forlate anlegget uten unødvendige forsinkelser så raskt du er ferdig med å spille.

Det er i samsvar med de gjeldende koronaretningslinjer for golfspill fra NGF ikke åpnet for gjestespillere - kun medlemmer. Tidsbestillingen i GolfBox er for å begrense spillet til kun medlemmer, holde «orden i rekkene» og ut fra smittevernhensyn ha en oversikt over hvem som har vært på anlegget. Vi håper og forutsetter at både medlemmer og gjester (som dessverre ikke kan være på anlegget) overholder retningslinjene slik at vi alle ikke opplever at anlegget må stenge igjen.

Under spillet - husk at flaggene ikke skal berøres.

Vi og NGF minner om at jobb nummer en nå er å slå ned smitten og at golf for en periode må komme i annen rekke. Myndighetene er klare på at reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes og at man ikke skal reise fra en kommune med mye smitte til en kommune med lite, for å få tjenester, service og delta i aktiviteter som man ikke får i sin hjemkommune. Dette gjelder også eventuelt medlemsspill.

Stå sammen - hold avstand!

Alt annet på anlegget, som f.eks. driving rangen, puttinggreen, kafé, proshop, administrasjon og servicepunkt er fortsatt stengt.

Spill på seasidebanen?

Seasidebanen er fortsatt stengt. Temperaturen er fortsatt lav, slik at utviklingen i jorden tar tid.

Vi kommer tilbake med en oppdatering så raskt det er noe «å fortelle».


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO