Årsmøtet gjennomført

Årsmøte ble gjennomført som digitalt årsmøte med 62 medlemmer deltagende foran sine skjermer fra ulike steder.

Det var ikke meldt inn noen saker fra medlemmene, slik at det var kun "ordinære" årsmøtesaker på agendaen.

Morten Daae-Johansen ble valgt til ny styreleder for ett år og etterfølger Jon Ivar Bakk som de to siste årene har ledet klubben.
Espen Tollevik ble valgt til ny nestleder for 2 år. Grete L. Telle og Geir Abel Ringdal ble valgt som nye styremedlemmer. Styremedlem Tone Dahle var ikke på valg. Jørgen Samuelsen ble valgt inn som varamedlem sammen med Grete Brekke (ikke på valg).

En stor takk til de som nå "trekker" seg tilbake, Jon Ivar, Susanne L. Storhaug og Bjørn Ekvall. Bjørn ble ansatt som daglig leder fra 1. februar. Og velkommen til tidligere styremedlemmer med nye verv - Morten og Espen - og nye medlemmer i styret.

Takk til alle deltagende medlemmer for god deltagelse. Nå ser vi frem mot litt varmere vær, koronarestriksjoner som gir oss muligheten til å gjøre det vi liker best - spille golf.

Protokollen blir lagt ut så snart den er signert.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO