Åpner når?

Mange av våre medlemmer er nå utålmodige etter å spille golf - og når åpner vi for spill?

Været avgjør. Det har også denne uken vært nattefrost og svært lave temperaturer, men en behagelig temperatur i solen på dagtid. Det må være en viss temperatur i jorda for at gresset skal begynne å gro. Så langt har vi dessverre ikke vært der.

Vi kan i dag ikke gi noen eksakt dato for når seasidebanen kan åpne for spill, men vi ser frem mot april - og kanskje de røde kalenderdagene i påsken. Nærmere informasjon vil bli gitt deg i nyhetsbrev og på vår hjemmeside. Som leser av dette vil du være blant de første som får informasjon.

Vi gjentar - vennligst ikke ring proshopen for å forspørre om hvilken dag vi åpner. Tiden brukes nå flittig til å sette proshopen klar for innrykk - med mange nye varer som skal på plass.

Med dagens koronarestriksjoner som gjelder for Larvik og for golfklubber i områder med stort smittetrykk vil seasidebanen kun åpnes for spill (selskapsrunder) for medlemmer (som er a jour med årsavgiftene), ikke for gjester eller greenfeespillere.
Det vil kun være tidsbestilling i GolfBox, begrensninger på når ankomme anlegget før spill etc. Dette vil vi komme mer tilbake til i fm. info om åpning.

Medlemmer under 20 år som er med på organisert trening kan i dag bruke driving rangen etc. i samråd med Henrik.

For alle oss andre er alt fortsatt stengt.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO