Årsmøte 2021

Larvik Golfklubb (LGK) avholder digitalt årsmøte torsdag 25. mars 2021 kl. 1800.

Registrering av deltakende medlemmer fra kl. 1730. Merk - det er kun forhåndspåmelding, ingen drop-in ved møtestart.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt (som videomøte/videokonferanse). Dette er det anledning til, jf. NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Hvilken teknisk løsning LGK vil benytte vil vi senere komme tilbake til. Den enkelte vil kunne følge årsmøtet på PC, nettbrett og mobil. Mobil vil være lite egnet ved eventuelle skriftlige avstemninger.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 23. mars kl. 2359. Påmelding skjer i GolfBox / Turnering – meld deg på her

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om og veiledning til gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet skal en lenke benyttes for å få tilgang til møtet. Rett i forkant av årsmøtet vil denne lenken bli sendt på e-post (som medlemmet er registrert med i medlemsregisteret, GolfBox) direkte til de påmeldte. 

Av hensyn til gjennomføringen henstiller vi de medlemmer som ønsker å fremme forslag/endringsforslag under årsmøtet om å oversende disse på e-post til styret før årsmøtet Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.). Det samme gjelder dersom det fremmes forslag til andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling (benkeforslag). Det må da evt. gjennomføres skriftlig avstemming, noe som må forberedes. Forslag som fremmes under årsmøtet vil ikke kunne avskjæres, men kjennskap til disse på forhånd vil lette gjennomføringen, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Larvik Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Larvik Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det kan ikke stemmes på vegne av andre.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Larvik Golfklubbs lov.

Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 16.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge protokollfører(e).
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle Klubbens årsberetning.
  9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollkomiteens beretning og revisors beretning.
  10. Behandle forslag og saker.
  11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  12. Vedta Klubbens budsjett.
  13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
  14. Foreta følgende valg:
   1. a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
    b) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
    e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.

15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter bl.a. årsberetning til årsmøtet i LGK vil du finne på denne hjemmesiden (for nedlasting).

Saksdokumenter - last ned.

Årsberetning 2020 - last ned.

Disse dokumentene ble lagt ut torsdag 18. mars. Informasjon om saksdokumentene ble også sendt våre medlemmer i nyhetsbrev samme dag.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO