Innkalling årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Larvik Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars kl. 1800.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt (som videomøte/videokonferanse). Dette er det anledning til, jf. NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Hvilken teknisk løsning LGK vil benytte og «opplæring» i bruk av den valgte løsningen vil vi senere komme tilbake til. Den enkelte vil kunne følge årsmøtet på PC, nettbrett og mobil. Mobil kan være lite egnet ved eventuelle skriftlige avstemninger.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 23. mars kl. 2359. Påmelding skjer i GolfBox / Turnering – meld deg på her

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om og veiledning til gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet skal en lenke benyttes for å få tilgang til møtet. Rett i forkant av årsmøtet vil denne lenken bli sendt på e-post (som medlemmet er registrert med i medlemsregisteret, GolfBox) direkte til de påmeldte. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 11. mars til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Det ønskes at vedlagte mal brukes - lenke til å laste ned mal. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten på årsmøtet (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. Melding om dette sendes klubbens medlemmer som nyhetsbrev.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Larvik Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Larvik Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det kan ikke stemmes på vegne av andre.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Larvik Golfklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Larvik Golfklubb på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller styreleder Jon Ivar Bakk på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. kontaktes.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Jon Ivar Bakk (sign.)
styreleder


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO