Årsmøtet utsatt

Det er fastsatt i klubbens lover at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned.

Som følge av pandemien har Norges idrettsforbund (NIF) besluttet at fristen for å avholde årsmøtet utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange idrettslag som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte.

Styret vil derfor informere om at LGKs årsmøte 2021 vil finne sted senere enn utgangen av februar. Styret kan også treffe en beslutning om at årsmøtet kan avholdes digitalt eller skriftlig som er alternativene til et fysisk årsmøte. Med et eventuelt digitalt årsmøte vil dette skje via videokonferanse.

Medlemmene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til årsmøtet med de ordinære fristene som gjelder, bl.a. med minst én måneds varsel for innkallingen.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO