Gave fra seniorene

Seniorene ga på årets avslutningsturnering sin tilslutning til seniorkomiteens forslag om å benytte noe av årets «overskudd» etter seniordagene til å kjøpe inn hvite flagg som plasseres på flaggstengene og som ut fra sin plassering (høyt, midt på eller lavt) vil markere hvor på greenen flagget står (bak, senter, front). I tillegg ble det innkjøpt flere nye bunkerraker.

Mini-flaggene og rivene vil være på plass på banen når sesongen igjen starter opp igjen.

Klubben er meget glade for disse bidragene og styreleder Jon Ivar meldte tilbake til komiteen ved leveringen fra leverandør at det har vært et litt spesielt år for alle, men klubben har nytt godt av stor interesse for golf dette året. En gave som dette hjelper oss til å heve nivået på banen og dermed gjøre oss enda mer attraktive både for nye medlemmer og greenfee-spillere. 

Ønsker hele seniorkomiteen en riktig god jul og et godt nytt år!


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO