Bjørn - ny daglig leder

Bjørn Ekvall (58) er ansatt som daglig leder og tiltrer stillingen 1. februar. 

Bjørn kommer fra Larviksfirmaet VEKOS AS – en markedsleder i Norge på høytrykk vanntåke – hvor han har innehatt ulike stillinger siden 1998, de siste årene som daglig leder.

Bjørn er aktiv golfspiller og har vært medlem av LGK siden 2006. Før dette var han medlem i Larvik Golfakademi (korthullsbanen) i noen år. Bjørn har de siste årene spilt og registrert mange runder, hovedsakelig til handicap 10 eller i underkant.

Styret har under utvelgelsen vurdert flere kandidater, men Bjørn pekte seg ut som den absolutt beste. Med Bjørn Ekvall på laget er styret meget trygge på at LGK har fått en dyktig, samlende og kreativ leder.

På årsmøtet i februar 2020 ble Bjørn valgt inn som varamedlem til styret i Larvik Golfklubb for ett år. Han vil etter idrettens bestemmelser fratre dette vervet når han tiltrer som daglig leder.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO