Dugnad 2014 - Jonas fordeler oppgaver

Jonas slutter

Etter en nøye vurdering av arbeidssituasjonen, samt livssituasjonen, har daglig leder Jonas Löthman valgt å avslutte arbeidsforholdet med Larvik Golfklubb. 

Styret ønsker å takke Jonas, som har vært daglig leder siden april 2012 for innsatsen og ønsker lykke til videre.

Bildet - fra 2014 hvor Jonas fordeler dugnadsoppgaver.

 


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO