Ikke ballplassering

De lokale reglene er fra 1. juli endret slik at den midlertidige lokale regelen med ballplassering på det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere (dvs. fairway) innenfor en køllelengde, er tatt ut av de lokale reglene.

Enkelte områder med mindre god gressvekst er merket med hvit spray og det kan tas fritak etter regelen om GUR.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO