Dugnad mandag

En del av de bunkerne på hullene 2, 3, 5, 7 (bildet), 8 og 13 som var utfordrende å vedlikeholde og sjeldent var i spill, ble i mai lagt om slik at de på sikt blir gressområder/gressbunkere. Dette vil frigjøres vedlikeholdstimer som vil bli brukt til annet nødvendig banearbeid.

Styret kaller inn til en dugnad førstkommende mandag - 15. juni - kl. 1700 for å kunne fjerne stein og andre store fremmedlegemer fra de nye massene. I tillegg skulle vi ha «krafset» opp de nye massene slik at de blir klare til å så gress.

Det vil bli stilt noen arbeidsbiler til disposisjon, men ønsker at flest mulig bringer med sin egen metallrive da det er et begrenset antall metallriver tilgjengelig på banen. Oppmøte ved klubbhus hvor Ragnhild fordeler arbeid.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO