Lokale regler oppdatert

Lokale regler er oppdatert.

Vi er tilbake med raker i bunkerne.

Midlertidig lokal regel - innført tidlig i mai pga. koronarestriksjoner - om ballplassering i bunker er nå tatt bort.
Nå får vi ta frem gamle kunstner og rake pent og ordentlig etter oss i bunkerne.

Søppelkasser er også plassert ut igjen - til glede for mange og kanskje spesielt for de som trodde de har vært der hele tiden. 

Spille golf under koronabestemmelser (som vi fortsatt er underlagt) = å lese, sette seg inn i og etterleve de retningslinjer som gjør at golfen har baner åpne for spill.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO