Banearbeid

Sist uke er det gjennomført endring fra enkelte bunkere til - på sikt - gressområder.

Det har i lengre tid - som tidligere presentert på et årsmøte - vært planer om å legge om enkelte bunkere til gressområder (generelt område). Denne uken ble dette gjort for enkelte bunkere på hullene 2, 3, 5, 7 (bildet over), 8 og 13. Grunnen er dels at de berørte bunkerne er utfordrende å vedlikeholde og at for flere av bunkerne var ikke i spill. Dette vil frigjøres vedlikeholdstimer som vil bli brukt til annet nødvendig banearbeid.

De nye jordvollene behandles foreløpig (til det blir sådd i områdene) som Grunn under reparasjon og det gis fritak uten straff etter regel 16.1. Områdene vil ifm. såingen bli merket som spilleforbudområder (blå staker med hvit topp). Dette er dekket i de midlertidige lokale reglene som gjelder for spill på seasidebanen. Skann QR-koden på scorekortet eller les de lokale reglene på på våre hjemmesider.

Baneguiden (hjemmesiden og i GLFR-appen) vil bli oppdatert i løpet av dager.

De hvite grensestakene som markerte utenfor banen mellom hull 8 og hull 9 er nå fjernet for sommersesongen. De lokale reglene er oppdatert.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO