Ballplassering i bunker

LGK har tatt i bruk en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker.

I forbindelse med koronasituasjonen er alle raker fjernet fra bunkerne. Dette for å hindre smittespredning. Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker, selv om spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. Denne oppfordringen gjelder fortsatt!

Som et resultat av at det ikke finnes raker i bunkere anser vi at noe av gleden ved spillet blir borte pga. at rakene er fjernet, har vi valgt å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunkere i klubbturneringer og ved daglig spill.

En slik lokal regel vil bare gjelde under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake.

Runder spilt med denne midlertidige lokale regelen er handicaptellende.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.

Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

○ Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og

○ Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO