Slutt på ballrenne

Vi slutter med ballrenne på morgenen og på ettermiddagen - når proshop/Servicepunkt er stengt - og går over til tidsbestilling i GolfBox for alt spill på Seasidebanen (18-hullsbanen) i perioden kl. 0800-1950.

Dette for å unngå ikke ønskelige ansamlinger av spillere før starten på runden og for å få en bedre oversikt over aktiviteten på banen. Vi har erfart at ballrennerutinen som det var lagt opp til ved oppstart av koronaspillet ikke var hensiktsmessig - og at de i liten grad ble fulgt av spillerne (sukk).

Alle runder skal registreres i GolfBox med spillers navn (ikke gjest) før du skal spille.
Bekreftelse på din tilstedeværelse/bruk av din starttid kan skje
i) ved tydelig å gi beskjed i proshopen i proshopen åpningstid, pt. kl. 0900 - 1600 om at du har kommet, senest 10 min. før den bestilte starttiden.
ii) bekreftelse via GolfBox-appen. Se info på våre hjemmesider hvordan den lastes ned til din telefon. Du kan bekrefte din starttid når du er mindre enn en - 1 - km fra klubbhuset. Husk at du må tillate stedstilgang/stedstjenester for GolfBox-appen.

Ved starttider utenfor åpningstider skal bekreftelse skje ved bruk av GolfBox-appen. Har du bestilt en starttid du ikke skal bruke, så avlys «bestillingen» så raskt du vet at den ikke skal benyttes. Da unngår du å bli ført opp på «No-Show-listen» og en annen golfer kan få gleden av å benytte «din» tid.

Alt spill starter på hull 1. Kun proshopen kan gi tillatelse til å gå ut på hull 10.

Greenfee-spill
I proshopens åpningstider skal all bekreftelse av starttider og betaling av greenfee skje i proshopen.
Utenom proshopens åpningstider betales greenfee via Vipps - se info ved greenfeekassen.
Medlem som har med gjest (fra annen klubb) som eventuelt skal benytte seg av «Gjest av medlem»-greenfee skal gjøre dette via proshopen.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO