Status 1. april, del II

Her er NGFs retningslinjer for spill. LGK gjør forbredelser for tilpasninger og åpning for golfspill. Inntil klubben gir et klarsignal, er anlegget fortsatt stengt. Medlemmer vil bli informert først gjennom nyhetsbrev. Følg med.

Foreløpig anbefaler NGF at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder til en instruksjon osv.
Det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m. avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har NGF jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men NGF og klubben er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO