Anlegget stengt

Larvik Golfklubb følger anbefalingene fra Norges Golfforbund og myndighetene og stenger hele anlegget for aktiviteter.

Dette gjelder for alt spill på korthullsbanen, bruk av driving rangen og andre fasiliteter - foreløpig frem tom. 26. mars. Myndighetene har forlenget tiltakene - foreløpig tom. 13. april.

Administrasjonen etc. kan kun treffes på telefon og på e-post. Klubbhuset (inkl. kafé, proshop, garderober og toaletter) er stengt for andre enn de ansatte.

Vi vil komme med ytterligere informasjon om forholdene endrer seg.


Du kan lese mer på NGFs temasider om koronaviruset.

Melding fra NGF 13. mars:

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars. 

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Les mer på NGFs sider.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO