Mål og verdier

Styret har gjennom våren og sommeren arbeidet mye med en forretningsplan for Larvik Golfklubb. En del av denne forretningsplanen var å sette noen overordnede mål for klubben samt noen verdier som favner det klubben og medlemmene skal stå for. For at disse målene og verdiene skal nå ut til alle medlemmer har vi fått laget en liten trykksak som ligger tilgjengelig i klubbhuset og kaféen. I og med at vi er en golfklubb har vi valgt fargen grønn og kaller den klubbens «green-card». Denne lille trykksaken oppsummerer Larvik GKs målsettinger og verdier.

Styret håper dette blir godt mottatt, og at alle medlemmer tar seg tid til å lese igjennom den lille trykksaken. Vi ønsker også at alle tar med seg et eksemplar fra klubbhuset til å ha i golfbagen som en påminnelse om hvilke mål og hva slags verdier vi har som klubb.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO