Oppdatering

Tekniske oppdateringer av hjemmesidene er nå gjennomført.

Oppdateringene har bl.a. medført at det har vært "radiostillhet" på hjemmesidene i en altfor lang tid. Dette var oppdateringer som vi måtte gjennomføre nå. For fremtiden vil vi arbeide for at dette gjøres utenom den aktive golfsesongen.

Vi beklager dette, men håper den informasjon vi har gitt på Larvik Golfs Facebooksider og i nyhetsbrev har oppveiet noe av nyhetsbehovet.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO