Ekstraordinært årsmøte 25. mars

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i Larvik Golfklubb mandag 25. mars 2019 kl. 1830. Møtet finner sted i Kantinen, Yttersø Businesspark, Elveveien 34, 3255 Larvik. Registrering av fremmøtte fra kl. 1800.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, to medlemmer til tellekorps samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle og godkjenne tilleggsavtale til avtale om leie av golfanlegget med Fritzøe Gård Golfbane AS

5. Vedta klubbens budsjett

Med vennlig hilsen for styret i Larvik Golfklubb
Jon Ivar Bakk (sign.)
styreleder

Innkalling og saksdokumenter - last ned
Klubbens lover - last ned


Larvik GK inviterer etter det ekstraordinære årsmøte til regelgjennomgang der «Klubbpresentasjonen» utarbeidet av R&A vil bli gjennomgått. Målgruppen er alle golfspillere (på alle nivåer) som ønsker å lære regler eller friske opp regelkunnskapene.

Det er ingen påmelding.

Hva er Klubbpresentasjonen?

Klubbpresentasjonen er en innføring i golfreglene, hvor «ofte brukte regler» gjennomgås. Den fokuserer ikke på hva som er nytt i 2019-reglene sammenlignet med 2016-reglene, men er en enkel opplæring i golfreglene og hvordan de brukes.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO