Årsmøte 14. februar

Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 14. februar 2019 kl. 1800 i lokalene til Spiseriet Indisk Tandoori, Storgata, Larvik.

Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.

Det vil også bli redegjort for den aktuelle situasjonen.

For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
 4. Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte være Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 31. januar 2019. Forslag kan sendes på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøtet i LGK vil bli lagt ut på våre hjemmsider (for nedlasting) senest en uke før årsmøtet. 

Vi har en sosial "after-årsmøte" (den enkelte dekker sin mat og drikke) på Spiseriet etter årsmøtet. Spiseriets gode buffet, grill og tilbehør for kr. 300,-. Bestilling av mat gjøres via GolfBox innen søndag 10. februar kl. 1800.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO