Handicaprevisjon gjennomført

Handicapkomiteen har gjennomført en revisjon av medlemmers handicap etter 2018-sesongen for de som har LGK som hjemmeklubb.

Ved årsskiftet hvert år utfører hjemmeklubben din en handicaprevisjon for alle sine medlemmer i handicapkategori 1-5 (tom. Handicap 36). Revisjonen følger de retningslinjer som er fastsatt i EGA (European Golf Association) Handicap System. En handicaprevisjon baseres på minst åtte (8) registrerte handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder i løpet av en periode på de siste 12 mnd. Denne perioden utvides til 24 mnd. for spillere som har registrert færre enn åtte scorer siste 12 mnd.

Hensikten med en handicaprevisjon er å justere en spillers handicap som ikke reflekterer spillerens scoringpotensial i forhold til handicap, og om det dermed er behov for en justering av handicap.

En handicaprevisjon kan gjennomføres, ved behov, flere ganger i løpet av en sesong, for enkeltspillere eller grupper av spillere. Dette kan gjøres av komiteen etter at spilleren(e) har registrert minimum åtte handicaptellende runder så langt i sesongen eller etter forrige revisjon.

Fra 2020-sesongen får vi et nytt handicapsystem med vesentlige endringer i forhold til dagens system. Det er spesielt viktig at du i 2019 registrerer alle dine runder – både gode som «mindre gode» - da handicapet om et år vil bli beregnet som et snitt av de 8 beste av de siste 20 rundene, og ikke måle din beste runde. En «dårlig» runde i 2018 og/eller i 2019 får omtrent ingen innflytelse på ditt handicap fra 2020. Mer informasjon om 2020-handicapregler kommer senere.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO