Spilleavgifter 2019

Styret har vedtatt spilleavgiftene for 2019. I tillegg kommer medlemskontigenten som fastsettes av årsmøtet i februar 2019.

Spilleavgiftene for 2019 er fastsatt til (2018, uendret fra 2017)

2019 2018
Medlem - full spillerett 8 960,- 8 700,-
Medlem - spillerett korthull 2 750,- 2 600,-
Hverdag 6 500,- 6 300,-
Junior tom. 11 år 1 150,- 1 250,-
Junior 12 - 19 år 2 860,- 3 000,-
Ungsenior 20 - 25 år  4 960,- 5 000,-
Klubbmedlem  160,- 190,-

Medlemskontingenten for 2018 var for alle medlemmer 20 år og eldre kr. 900,- og kr. 600,- for de som var under 20 år.

Våre avgifter er inkl. avgifter til Norges Golfforbund (NGF) og bladet Norsk Golf.

Da vi betaler et firma for utsending etc. av alle fakturaer som sendes medlemmer, kommer et faktureringstillegg på kr. 30,- i tillegg.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO