Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 vil finne sted torsdag 14. februar. Styret kommer tilbake med innkalling, saksdokumenter og sted for årsmøtet senere. Så langt - hold av kvelden!

Hva som skal behandles på det ordinære årsmøtet og hvilke frister som gjelder for innkalling, innsending av forslag til saker og saksliste finner du i klubbens lover.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO