Fra rough til fôr

Rough som kan benyttes til dyrefôr en nå klippet og kjørt bort. LGK har tatt initiativ til å tilby roughen som dyrefôr.

Den langvarige varmen og tørken har medført at det er stor mangel på fôr til husdyrene. Klubben har derfor tilbudt roughen som fôr. Og med dette får bøndene fôr til dyrene, mens golferne finner ballen lettere.

Vi håper dette tiltaket blir tatt godt imot av golferne. Vi vil la roughen vokse opp igjen utover sommeren, men veksten er avhengig av været.

Les gjerne omtalen i Norsk Golf - her.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO