• larvikgolf.no
  • larvikgolf.no
  • larvikgolf.no
  • larvikgolf.no

Ragnhild Skilbred og Andreas Halvorsen ble klubbmestere 2020. Mangeårig klubbmester Ragnhild ble suveren vinner av dameklassen med tittelforsvarer (og juniorspiller) Andra Kreken-Randsted på 2.
LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO