Søndag 1. mars 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i Norge – World Handicap System (WHS). De seks store handicapsystemene i verden blir i 2020
LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO