• Simulatorsenter
  • Simulatorsenter

Klubben gjennomførte i slutten av november et informasjonsmøte om et planlagt simulatorsenter på golfanlegget. Ca. 50 medlemmer møtte opp for å høre styrets planer om