Greenfee-priser

Ordinære greenfee-priser for 2019

Seasidebanen

Hverdager

Helg og helligdag

Senior

500,-

600,-

Senior - gjest av medlem* 350,- 450,-

Junior (tom 19 år)

250,-

300,-

9-hullsrunde

250,- 300,-
     
For ulike Larvik-kategorier  

Medlem - spillerett korthullsbanen

250,-

300,-

Hverdagsmedlem** 250,- 300,-

Klubbmedlem / Greenfee

500,- 600,-
     
Samarbeidsbaner / greenfeesamarbeid 2020  

Borre GK og Nøtterøy GK (fulle spillerettigheter på egen bane)

Alle medlemmer med full spillerett har rett til fritt spill hos oss i perioden 15. april til 15. oktober.

Juniorer fritt spill alle dager - gjelder juniorer med hjemmeklubb i en golfklubb i Vestfold.

Forutsetningen er at medlemmets bane er åpen for spill. 

Ordinær pris vises i GolfBox. Rabatt gis ved fremvisning av din spillerettskategori i din klubb ved registrering i Servicepunktet.

Korthullsbanen

   

Senior dagsgreenfee

150,-

150,-

Junior dagsgreenfee

50,-

50,-

Greenfee på korthullsbanen gjelder per dag. Spillet organiseres ved ballrenne hele året.

* Andre klubbers medlemmer invitert av og spiller sammen med medlem av LGK (med spillerett på seasidebanen). LGK-medlem kan ha med inntil tre gjestespillere. Medlemmet skal registrere seg i Servicepunktet sammen med gjestespilleren.

**Hverdag med start kl. 1400 og senere

NGFs Introduksjonskort finnes i en norsk versjon, NGF-kort, og en nordisk versjon NGU-kort. Vi tillater bruk av Introduksjonskort iht, NGFs retningslinjer, dvs. inntil tre dager i året i perioden 1. juni – 1. november, forutsatt at han/hun er aktivt medlem av en golfklubb med bane tilsluttet NGF. For spillere fra øvrige nordiske land med tilsvarende nordisk kort tillates spill inntil tre dager i året, og tidsbegrensning gjelder ikke. Iht. NGFs bestemmelser kan ikke kortet kreves brukt i forbindelse med turneringer.

Kortet forevises når du henvender deg i proshop/Servicepunktet for å registrere/bekrefte din starttid. Vennligst ikke vent til personalet har slått inn greenfee på kassen!

PGA-medlemmer bes kontakte vår head professional før en ankommer for spill.

Norsk Senior Golfs (NSG) lojalitetskort:  Alle helgfrie hverdager med starttid før kl. 1400. Gjelder ikke i juli. Inntil tre runder per spiller i sesongen med 50 % rabatt på full greenfee-sats for seniorer.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | POST@LARVIKGOLF.NO